Fasádna omietka skladba

Z čoho sa skladá fasádna omietka?

Skladba fasádnej omietky sa odvíja od materiálu použitého na steny. Iná bude pri murive, iná u betónu, iná u drevenej konštrukcie stien. Skladbu podmieňuje tiež, aké parametre má mať výsledná fasáda, či je nutné steny pod omietkou zatepliť, akú farbu ste si vybrali pre fasádnu omietku. Výber nepodceňujte, pretože správne zvolená a tiež správne nanesená fasádna omietka dom skutočne ochráni.

Najdôležitejšie vlastnosti fasádnej omietky

Nezabudnite, že fasádna omietka by mala slúžiť veľmi dlhú dobu. Preto by mala odolávať nielen teplotným výkyvom, ale aj zrážkam, mala by byť mrazuvzdorná, paropriepustná, mala by odolávať v maximálnej možnej miere mechanickému poškodeniu aj prípadnému šíreniu požiaru.

Najčastejšia skladba je: podkladová vrstva, ľahčená či klasická jadrová omietka, penetrácia a pastovitá prefarbená omietka. Posledná vrstva môže byť nahradená tiež vonkajšou štukou fasádnym náterom, prípadne môže byť fasádna farba aplikovaná priamo na jadrovú ľahčenú omietku. Podobne tiež niektorí výrobcovia nepožadujú podkladovú vrstvu, ale skladba začína priamo ľahčenou jednovrstvovou jadrovou omietkou.

Najzložitejšia je fasádna omietka zložená z týchto vrstiev: podklad, jadrová omietka, penetrácia, vrchná omietka, stierka, penetrácia, pastovitá omietka, ďalšie penetrácia a nakoniec fasádny náter. Ak si robíte fasádu svojpomocne, je vhodnejšie vybrať si niektorú z jednoduchších skladieb fasádnej omietky.

 

Na čo si dať pozor

Veľa stavebníkov, hlavne tých, ktorí fasádu realizujú svojpomocne, sa snažia pri realizácii ušetriť a odporúčané materiály nahradiť nejakou lacnejšou alternatívou. To sa im môže značne nevyplatiť, pretože nedodržanie odporúčaného postupu aj materiálu môže viesť ku skráteniu životnosti fasády a tým aj zníženie ochrany celej konštrukcie domu.


Fasádní omítka skladba Fasádna omietka skladba