Fasádna omietka – postup

Ako si urobiť fasádnu omietku bez chýb

Fasádna omietka už dávno nie je výhradnou doménou remeselníkov, ale rad ľudí si ju dokáže vytvoriť svojpomocne. Konkrétny pracovný postup závisí nielen na zvolenom materiáli, ale aj na tom, či je omietka aplikovaná nástrekom, alebo ručne za pomoci hladítok. Chce to samozrejme aspoň základnú zručnosť, ale vzhľadom k širokej ponuke užívateľsky pohodlných materiálov a možnostiam strojového nanášania sa to dá zvládnuť veľmi dobre.

Ako sa pripraviť.

Prvým krokom je voľba metódy. Nástrek fasádnej omietky budete mať hotový za polovicu času, ale nehodí sa pre všetky typy omietok. Pri výbere materiálu tak berte do úvahy nielen budúci vzhľad a úžitkové vlastnosti, ale aj výrobcom odporúčanú technológiu nanášania. Čím menšia je zrnitosť vybranej fasádnej omietky, tým viditeľnejšie sú všetky nerovnosti na stene.

Dôležitý je tiež správny termín. Aj keď dnes existujú omietky, ktoré možno nanášať v podstate celoročne, vždy sa striktne držte odporúčania výrobcu. Aplikácie v príliš chladnom počasí, za dažďa alebo na silnom priamom slnku by mohla znížiť ako kvalitu fasádnej omietky, tak jej životnosť. Za najvhodnejšie je považované v teplotách v rozmedzí 5 až 25 stupňov.

o20

Dôležité je tiež si prácu dobre rozvrhnúť tak, aby ste v jednom dni vždy dokončili jeden úsek fasády, napríklad jednu stenu, alebo pruh pod oknom a pod. Vopred si tiež skontrolujte, či je podklad rovný, očistený a bez trhliniek. Ideálne je tiež mať všetky balenia omietkovej zmesi z rovnakej výrobnej šarže.

Postup pri nanášaní fasádne omietky

Ak to výrobca fasádnej omietky odporúča, musíte najprv naniesť penetračný náter. Ten je potrebné nechať dobre zaschnúť. Ďalší postup sa líši podľa toho, či ste si kúpili hotovú namiešanú omietku (pastovité omietky), alebo omietkovú zmes (minerálne omietky), ktorú si musíte sami namiešať podľa návodu. Ak fasádnu omietku aplikujete klasicky hladidlom, nanášajte ju jedným ťahom bez prerušovania. V opačnom prípade by ste mali povrch nejednotný.

Pre natiahnutie základnej vrstvy sa vždy používa hladidlo nerezové. Nanesenú omietku zarovnajte strhnutím prebytočnej vrstvy a dôkladne vyhlaďte. Potom postupujte podľa toho, akú chcete mať vo finále štruktúru omietky. Pre ryhovanú štruktúru nechajte krátko zaschnúť a ryhy vytvorte buď krúživými, alebo rovnými pohybmi plastového, prípadne polystyrénového hladítka.

Škrabaná štruktúra sa vytvorí, keď hneď po nanesení omietky použijete plastové hladidlo a krúživými pohybmi omietku zatriete. Pre hladký povrch musíte najprv naniesť omietku a až po 48 hodinách ju dokončiť aplikáciou vyhladzovacej omietky so zrnami s veľkosťou do 0,5 mm. Tá sa nanáša plastovým hladidlom krúživými pohybmi.

Na čo si dať pozor

Ak ste sami omietku nerobili, vyskúšajte si jej aplikáciu najskôr na nejakom menej viditeľnom mieste. To samozrejme platí aj pre nástrek. Vždy by ste si mali dať pozor na to, aby na jednej ploche mala omietka rovnakú hrúbku aj finálnu úpravu. Preto by sa na jednej ploche nemali striedať dvaja rôzni ľudia. Pri finálnej úprave dodržujte odporúčanú dobu. Príliš čerstvý, alebo naopak príliš zaschnutý materiál sa môže správať inak.


Fasádní omítka – postup Fasádna omietka – postup