Fasádna omietka – hrúbka

Ako silná má byť hrúbka fasádnej omietky?

Fasáda chráni konštrukciu domu pred vonkajšími vplyvmi, ale aby fungovala presne tak, ako má, treba ju chrániť kvalitnou omietkou. Tých je na českom trhu veľmi široký výber, ale viete, ako silnú vrstvu by ste mali aplikovať? Hrúbka omietky je veľmi dôležitá, pretože príliš tenká omietka by nemusela plniť všetky deklarované parametre. Naopak, príliš hrubá vrstva omietky by jednak zbytočne zaťažovala nosné steny a tiež by bola neefektívna z hľadiska obstarávacích nákladov.

Fasáda nie je len jedna vrstva

Každá fasáda sa skladá z niekoľkých vrstiev. Obvykle ide o podkladovú vrstvu, ľahčenú jadrovú omietku, penetráciu a nakoniec tenkovrstvú  prefarbenú omietku. Každá z nich má iné rozmery. Namiesto jadrovej omietky sa tiež môže tenkovrstvová omietka aplikovať priamo na kontaktný zatepľovací systém. Pokiaľ ale budeme uvažovať o vyššie spomínané klasické skladby, rozmery sa môžu pohybovať v nasledujúcich rozmedziach.

 

Podkladová vrstva, čo môže byť napríklad cementový špric alebo prípravky označované ako kontaktný mostík, sa nanáša v hrúbke niekoľkých milimetrov. Na nej, ale niekedy aj priamo na murivo, sa aplikuje jadrová ľahčená omietka. Jej hrúbka sa pohybuje od 10 do 30 cm a na ňu potom príde penetrácia, ktorej hrúbka je minimálna až zanedbateľná. Poslednou vrstvou je finálna fasádna omietka v minerálnej alebo pastovitej forme. U tejto vrstvy sa hrúbka pohybuje podľa typu výrobku v rozmedzí niekoľkých milimetrov, pretože sa odporúča nanášať ju na vo vrstve na veľkosť jednotlivého zrna. Môže to byť od 1 do 5 mm.

Špeciálne omietky

Niektoré omietky majú odporúčanú hrúbku trochu odlišnú. Napríklad ako jadrová omietka sa niekedy používa pre zateplenie budovy omietka tepelno-izolačná, u ktorej sa hrúbka pohybuje od cca 4 cm vyššie. Na sokle, piliere, stĺpy a ďalšie mechanicky ohrozené časti fasády možno tiež použiť marmolit, čiže mozaikovú fasádnu omietku. Tá sa nanáša aj na hrúbku zrna, najčastejšie od 1 do 4 mm. Uvedené hrúbky jednotlivých vrstiev sú orientačné. Vždy sa riaďte pokynmi konkrétneho výrobcu jednotlivej omietky či podkladu a nesnažte sa ušetriť tenšie vrstvy. Nemuselo by sa vám to vyplatiť.


Fasádní omítka – tloušťka Fasádna omietka – hrúbka