Fasádna omietka na murivo

Ako vybrať fasádnu omietku na murovaný dom

Moderné murovacie systémy ponúkajú obrovské množstvo variantov, ako si postaviť murovaný dom. Môžete si vybrať – od klasických pálených tehál cez najrôznejšie betónové tvarovky až po murivo z ľahkého betónu s keramickým kamenivom. Murivo sa vyrába v rôznych hrúbkach a tvaroch.

Výrobca obvykle odporúča aj vhodné zateplenie, ak je potrebné, a tiež fasádne materiály. Takáto odporúčania najčastejšie nájdete na webových stránkach daného výrobcu, prípadne v jeho firemných predajniach či ďalších obchodoch so stavebninami. Ak tam také odporúčania nenájdete, poraďte sa u dodávateľa stavebných hmôt. Zbytočne neexperimentujte. Výrobca muriva vie, prečo vám odporúča konkrétnu fasádnu omietku.

Najbežnejšie konštrukcie fasádneho systému

Základom je podkladová vrstva, tzv. Špric, potom ľahčená vápenno-cementová jadrová omietka, penetračný náter a nakoniec pastovitá prefarbená fasádna omietka. Môžete samozrejme použiť aj klasickú minerálnu omietku a potom ju prípadne upraviť fasádnym náterom.

o6

Pre rekonštrukciu potrebujete iné omietky

Tradičné materiály by sme ale nemali zavrhovať. To platí hlavne o rekonštrukciách starších domov, prípadne i vidieckych chalúp. U starších objektov je potrebné rešpektovať ich charakter a farebne ani materiálovo príliš neexperimentovať. U pamiatkovo chránených objektov je možné, že sa budete musieť zaobísť bez cementu a použiť čisto vápenné omietky.

Častým problémom starých domov je tiež vlhkosť muriva. V takom prípade sa odporúča aplikovať na fasádu vhodné sanačné omietky, ktoré majú schopnosť odviesť vlhkosť z muriva do vonkajšieho prostredia vďaka svojej pórovitosti a paropriepustnosti. Fasáda a murivo je tak chránené nielen pred vlhkosťou, ale aj pred prenikaním plesní či húb. Správne vybraná omietka zvýši ochranu muriva a tým aj životnosť celého domu.


Fasádní omítka na zdivo Fasádna omietka na murivo