Fasádna omietka bez zateplenia

Ako omietnuť fasádu domu bez zateplenia

Jednou z možností ako zvýšiť tepelný komfort budovy, bez toho aby bolo nutné ho zatepliť, sú tepelnoizolačné omietky. Vďaka ich aplikácii sa významne zvýšia termo-izolačné vlastnosti obvodového plášťa domu, znižuje sa prestupovanie tepla z objektu von a tým tiež čiastočne znižujete náklady na jeho vykurovanie. Navyše dom získa aj úplne nový vzhľad.

Čo je to tepelno-izolačná omietka

Tepelno-izolačná omietka, niekedy tiež označovaná ako termo omietka, je vlastne inovovanou variantou minerálnych omietok. Vznikla pridaním expandovaného perlitu alebo granulovaného polystyrénu ako plniva a prípadne aj ďalších prísad zlepšujúcich tepelno-izolačné parametre omietky. Polystyrén aj perlit sú veľmi ľahké. Vďaka svojim vlastnostiam dokáže tepelno-izolačná omietka nanesená vo vrstve 3,5 centimetra nahradiť centimetrovú polystýrenovú dosku.

Obsah plnív ale zapríčiňujú tiež vysokú nasiakavosť omietky. Preto nie je vhodné aplikovať tento typ fasádnej omietky na soklovú časť budovy. Tepelno-izolačné omietky sa používajú ako jadrové a finálny povrch sa dokončuje buď prefarbením fasádnej omietky, alebo štukou či fasádnym nástrekom.

 

Ako sa tepelno-izolačné omietka nanáša

Tepelno-izolačná omietka sa môže aplikovať na murivo z rôznych typov materiálu, ako sú pálené tehly, betónové panely či tvárnice a tiež pórobetónové tvarovky. Pred aplikáciou tepelno-izolačnej omietky je nevyhnutné dokonale utesniť všetky škáry v murive. Možné je nanášať na murivo z pálenej tehly, betónových tvárnic aj na betón či pórobetón, všetky škáry v murive však musia byť uzavreté.

Tepelno-izolačná omietka sa nanáša na vrstvu cementového špricu, alebo iného nástreku. Rozmieša sa podľa návodu výrobcu a následne sa nanáša drevenou latou navlhčenou vodou. Po nanesení sa stiahne latou. Minimálne sa odporúča vrstva 4 cm, ale môže byť aj väčšia. V takom prípade je omietku nutné naniesť v niekoľkých vrstvách, medzi ktorými musí byť dodržaná technologická prestávka na dostatočné vyzretie omietky.


Fasádní omítka bez zateplení Fasádna omietka bez zateplenia