Fasádna jadrová omietka

Čo je to jadrová fasádna omietka?

Ochranný plášť fasády domu sa skladá z viacerých vrstiev a jadrová omietka tvorí jeho základnú vrstvu. Až na ňu sa aplikuje finálna tenkovrstvová omietka a prípadne aj fasádna farba. Jej hlavným zmyslom je dokonalé vyrovnanie povrchu steny pred nanášaním finálnej tenkovrstvej omietky.

Zloženie jadrovej omietky

Jadrová omietka je vlastne suchá maltová zmes, ktorú rozmiešame s odporúčaným množstvom vody. Skôr si ich každý murár robil sám z cementu, vápna, piesku a vody, ale moderné stavebné normy si vyžiadali priemyselnú prípravu omietkovej zmesi s presnými pomermi jednotlivých surovín. Za kvalitu omietky tak ručí výrobca. Úspornou variantov je suchá zmes bez piesku, ktorú si stavebník kúpi zvlášť a do zmesi pridá spolu s vodou.

 

Ako sa jadrová omietka nanáša

Podklad pre nanášanie jadrovej zmesi musí byť riadne pripravený, tzn., že musí byť suchý, stabilný, očistený od prachu, nečistôt, soli a pri rekonštrukciách tiež od zvyškov starších náterov. Pre bezproblémové nanášanie jadrovej omietky by mal byť tiež dostatočne drsný a tiež rovnomerne nasiakavý. Nesmie odpudzovať vodu a nesmie byť ani zmrznutý, pretože by tak omietka zle držala. Ak je podklad minerálny, je vhodné naň najprv naniesť tzv. kontaktný mostík pre spevnenie starých aj nových povrchov, napríklad cementový špric, alebo nejaký špeciálny prípravok.

Najčastejšie sa odporúča hrúbka jednej vrstvy v exteriéri 10 až 25 mm a veľkosť jednotlivých zŕn je 1, 2 alebo 4 mm. Spotreba jadrovej omietky sa pohybuje okolo 17 kg suchej zmesi na jeden meter štvorcový omietky s hrúbkou 10 mm. V prípade, že sa kupuje zmes bez piesku, je priemerná spotreba 3 až 4 kg na meter štvorcový desaťmilimetrovej jadrovej omietky. Je vhodné použiť omietacie profily, ktoré môžu byť kovové alebo plastové.

Omietková zmes sa mieša buď ručným elektrickým miešadlom, alebo miešačkou. Jadrová omietka sa nahadzuje murárskou lyžicou a stiahne latou do rovna. Aplikovať možno samozrejme aj strojovo, ale je nutné vybrať vhodný typ. Či je omietková zmes vhodná pre ručné alebo strojové nanášanie uvádza výrobca na obale, rovnako ako, či je taká jadrová omietka vhodná do exteriéru. Dokončenú omietku je nutné nechať dostatočne vyzrieť.


Fasádní jádrová omítka Fasádna jadrová omietka