Čakajú u marmolitu nejaké záludnosti aneb reálne skúsenosti s dekoratívnou omietkou

Informácií, ktorých sa môžete o marmolite dočítať, je veľa. Tým najcennejším sú však reálne skúsenosti tých, ktorí si vyskúšali prácu s ním, prípadne ho majú nejakú dobu už doma. Čo o ňom hovoria samotní stavitelia?

Aké praktické skúsenosti máme s marmolitom?

Praktické skúsenosti potvrdzujú najmä vysokú odolnosť marmolitu. Na plotoch či fasádach s úspechom pretrvá aj niekoľko zím. Mechanická odolnosť ho predurčuje aj ako vhodný obklad schodísk, respektíve ich zvislé plochy. Na časti po ktorých sa chodí sa nehodí, a to ani na tie, ktoré nie sú vystavené trvalému namáhaniu. V týchto miestach by mohol začať praskať alebo sa olupovať.

Rovnako tak zo skúseností vyplýva, že marmolit nevyžaduje nijako náročnú údržbu. Spravidla stačí obyčajná voda. Ak sa vám podarí ho zašpiniť viac, môžete vyskúšať jednoduchý recept: Utrite omietku handrou namočenou v octe a dočistite čistou vodou. Na marmolite navyše nie je tak výrazne viditeľný prach alebo iné nečistoty.

V prípade jeho aplikácie na fasádu to tak ocenia najmä tí, ktorí bývajú v blízkosti rušných dopravných tepien. Tu fasáda môže vplyvom znečisteného ovzdušia rýchlo získať nežiaduce zašednutie a rad majiteľov tak musí riešiť, akým spôsobom ju účinne vyčistiť alebo zrenovovať.

36

Naťahovanie marmolitu zvládnete aj sami

Ak sa rozhodnete podobné výhody tohto materiálu využiť aj sami, zo skúseností možno tiež potvrdiť, že to zvládnete svojpomocne. Hoci môžete natiahnutie marmolitu zveriť aj odbornej firme a zjednodušiť si tak prácu aj ušetriť čas, rozhodne zháňať remeselníka nemusíte.

Stačí mať k dispozícii penetráciu, čisté nerezové hladidlo a aspoň minimálnu remeselnú šikovnosť, s nadsádzkou povedané. Pokiaľ si pripravíte rovný a očistený podklad, určite naťahovanie omietky bez najmenších problémov zvládnete. Na mieste je riadiť sa návodom od výrobcu, ktorý stanovuje presné podmienky pre aplikáciu (vhodná teplota, potrebná doba schnutia atď.).


Čekají u marmolitu nějaké záludnosti aneb reálné zkušenosti s dekorativní omítkou Čakajú u marmolitu nejaké záludnosti aneb reálne skúsenosti s dekoratívnou omietkou