Vlastnosti mozaikovej omietky

VLASTNOSTI

DEKORATÍVNEJ – MOZAIKOVEJ OMIETKY – HORST HERMANN

 Akrylová omietka – vodná disperzia syntetických živíc

Vysoká výdatnosť 4 kg / m²
Vysoká pružnosť, ľahko spracovateľná
Vysoká kĺzavosť, nelepí sa na nerezové hladítko
Veľmi dobrá priľnavosť
Vysoká odolnosť voči poveternostným vplyvom
Na vonkajšie a vnútorné použitie
Vysoká odolnosť proti mechanickému poškodeniu
Umývateľná, nízka náchylnosť na zašpinenia
Veľký výber farebnosti
Granulácia 1,0 – 1,6 mm, 1,6 – 2,0 mm

 

VÝDATNOSŤ, TRVANLIVOSŤ, USKLADNENIE

Výdatnosť mozaikovej omietky (tzv. Marmolit) je závislá od kvality pripraveného podložia a granulácie mozaiky. Stredná výdatnosť: 4 kg na m². Zrnitosti: 1,0 – 1,6 mm, 1,6 – 2,0 mm. Trvanlivosť je 12 mesiacov od dátumu výroby. Pri uskladnení chráňte pred vlhkom a mrazom.

 

TECHNICKÉ DATA

Báza                                                        Živica


Hustota                                                  1,8 kg/dm³


Teplota nanášania                               + 5°C – + 25°C


Počiatočné tvrdnutie                           25 hodín


Priepustnosť pary                                Kategória V2


Absorpcia vody                                     Kategória W3


Priľnavosť                                              >= 0,7 MPa


Trvanlivosť                                             NPD


Koeficient prenosu tepla                     λ10,dry < 0,76 [W/(mxK)]


Ohňovzdornosť                                     Eurotrieda C


Technická špecifikácia                        PN-EN 15824:2010


 

 

Vlastnosti mozaikové omítky Vlastnosti mozaikovej omietky