Aplikácia mozaikovej omietky

PRÍPRAVA

Pred aplikáciou dekoratívne mozaikové omietky (tzv. Marmolit) musí byť dobre pripravené podložie, a to rovné, tvrdé, očistené z dymu, vápna, oleja, špiny, voskov, kriedové farby, vápenné farby, emulzií. V prípade čerstvých cemento-vápennvých omietok musí byť omietka úplne suchá. Štrukturálne efekt sa dosiahne aplikáciou omietky na rovný povrch. Podložie natrite univerzálnym penetračným podkladom.

 

APLIKÁCIA

Dekoratívne mozaikovú omietku (tzv. Marmolit) pred použitím je nutné dôkladne premiešať ručne alebo nízko obrátkovým miešadlom (cca 400 otáč. / Min.) S cieľom zístak jednoliatu konzistenciu. Neriediť pred použitím. Na pripravené podložie sa nanesie tenká vrstva omietky (marmolit), ktorú rozotrite v rovnakom smere nerezovým hladidlom.

Neaplikujte omietku (marmolit) na namrznuté podloží, vlhké, nahriate slnkom a v prípade hmly alebo dažďa. Čas vysychanie omietky (tzv. Marmolit) je závislý od podložia, počasie, teploty, vlhkosti vzduchu a trvá do 48 hodín. V prípade väčšej vlhkosti vzduchu a nízke teploty (okolo 5ºC) sa čas schnutia omietky môže predĺžiť. Odporúčaná teplota pre nanášanie omietky (tzv. Marmolit) je + 5ºC- + 25ºC.

UPOZORNENIE

Príliš dlhé premiešavanie alebo rozmiešanie obrátkovým miešadlom veľkými otáčkami neodporúčame, môže spôsobiť odfarbenie agregátu / kameňov / alebo speneniu živice. Prácu vykonávajte v súlade s Predpisy o bezpečnosti práce a ochrane zdravia. V prípade kontaktu so zrakom, okamžite prepláchnite veľkým množstvom vody a vyhľadajte lekára. Výrobok nutné uskladňovať mimo dosahu detí.


Nanášení mozaikové omítky Aplikácia mozaikovej omietky